Follow Us On

Το κουτί της Πανδώρας

Έκθεση
Ομαδική έκθεση κεραμικής

Το κουτί της Πανδώρας

Ο Μύθος

Το πλάνο εκδίκησης των θεών προς των Προµηθέα για την κλοπή της φωτιάς δεν είχε ολοκληρωθεί µε την τιµωρία του στον Καύκασο και τον αετό που του έτρωγε το συκώτι. Μετά την απελευθέρωση του οι θεοί σκέφτηκαν ένα πιο πολύπλοκο σχέδιο. Ο Ήφαιστος φτιάχνει µε πηλό ένα πλάσµα που οι θεοί του εµφύσησαν όλα τα γυναικεία χαρακτηριστικά και προέκυψε η πανέµορφη Πανδώρα. Τη δίνουν ως νύφη στον αδερφό του Προµηθέα, Επιµηθέα και προίκα της είναι ένα κουτί που λαµβάνει ο Επιµηθέας µε οδηγία να µην ανοιχθεί. Η Πανδώρα, ένα από τα χαρακτηριστικά που έλαβε στη δηµιουργία της ήταν η περιέργεια, ανοίγει το κουτί και εξαπολύονται όλα τα δεινά του κόσµου. Προλαβαίνει να συγκρατήσει στο κουτί την ελπίδα που βρισκόταν κάτω κάτω. Το κουτί αυτό, το πιο ενδιαφέρον τεχνούργηµα στην ιστορία τέχνης, πιθανόν να ήταν ένας κεραµικός πίθος µε πώµα.

Πίσω από το µύθο

Η Πανδώρα όπως και η Εύα είναι δυο αντίστοιχες περιπτώσεις γυναικών που δηµιουργήθηκαν από άλλους, για να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένο σκοπό και όταν των εξυπηρέτησαν λοιδορήθηκαν εσσαεί. Πως µπορεί να έχουν την ευθύνη της πράξης τους όταν η δηµιουργία και η πράξη που της χαρακτήρισε ήταν αυτοσκοπός. Οι αντίστοιχοι µύθοι της περίεργης γυναίκας που η περιέργεια της φέρνει καταστροφή υπάρχουν στην παγκόσµια ιστορία και εξυπηρέτησαν την µεταστροφή του κοινού νου από τις πρώτες πρωτόγονες µητριαρχικής κοινωνίες, µε τη µητέρα θέα, µητέρα φύση στις νεότερες πατριαρχικές κοινωνίες οι οποίες απειλούνταν από τα κατάλοιπα τις γυναικείας κυριαρχίας.

Σήµερα

Στο συλλογικό ασυνείδητο όλων η Πανδώρα είναι µια γυναίκα τέρας που έφερε το κακό. Αντίστοιχα η Εύα και τόσες άλλες. Η ζηµιά γίνεται εδώ και χιλιετίες, ώστε να δαιµονοποιηθεί µια κοινωνική οµάδα µόνο και µόνο για το γενετήσιο φύλο της και να αποκτά αυθαίρετα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. ∆υστυχώς βλέπουµε ακόµα την κοινωνία να κατηγορεί γυναίκες για την τύχη τους καθώς φορούσαν το λάθος ρούχο, είπαν τη λάθος λέξη, τα έβαλαν µε το λάθος άνθρωπο.

Για την πρώτη Πανδώρα και για όλες τις Πανδώρες του κόσµου που βιώνουν την αδικία, το σεξισµό, τις διακρίσεις, τις προκαταλήψεις, µε την ευχή κάποτε να σπάσουµε τα στερεότυπα, ας είναι αυτή µια αρχή.

 

Επιμέλεια έκθεσης: Μάνος Μαστοράκης
Επιμέλεια χώρου: Σπύρος Καπής

Ημερομηνία

05/07 – 03/08/2024
Pandora Exhibition Poster New
Group ceramics exhibition

Pandora’s Box

The myth

Gods scheme to revenge Prometheus for stealing the gift of fire hasn’t been completed by his torture to be eaten alive by an eagle on Mt Caucasus. After him being released the gods came with a more elaborate plan. Hephestus makes out of clay a woman and the gods give her all female characteristics, she was Pandora. She was Piven as a bride to Epimitheus, brother of prometheus and as a dowry he receives a box with the instruction never to be opened. Pandora has received as part of the female characteristics, that of curiosity, she opens the box and releases all the evil and pain in the world. Just in time she closes the lid and keeps in the box Hope. This box, maybe the most important artefact in the history of art, was probably a lidded ceramic pot.

Behind the myth

Pandora, as well as Eve are two similar cases of women that were created to fulfil a single purpose and whey they did they were shamed forever. How could they be responsible for their actions when they were created to perform those actions? Similar stories of women unleashing evil and disaster in the world exist throughout the world history and were a clever way to serve the change from the prehistoric matriarch societies, with the mother goddess etc, to the patriarch societies that were so threatened by the remains of the female dominance.

Today

In the collective unconscious Pandora is a monster woman, that unleashed evil. So does Eve and many more. This is happening for millennia so a specific group of people is blamed only due to their gender and pass arbitrary specific characteristics. Unfortunately the society still accuses women for wearing the wrong dress, saying the wrong words, messing with the wrong people.

For the first Pandora and every pandora since that suffer in injustice, prejudice, discrimination, hoping one day we can smash the stereotyped, let this be a start.

 

Exhibition curation: Manos Mastorakis
Space curation: Spyros Kapis

Date

05/07 – 03/08/2024